Bygga altan på landet – så gör du

Bygglov eller inte

En altan kan verkligen ge huset ett lyft. Den ger huset ett helt nytt intryck och dessutom får du ett extra rum att njuta av. Om huset som ska ges en tillbyggnad ligger lantligt har du lov att göra vissa ändringar utan att ansöka om bygglov, som exempelvis att bygga en altan. Det är byggnadsnämnden i din kommun som bestämmer om bygglov behövs eller om det räcker med att göra en anmälan för tillbyggnad eller förändring av huset. I många fall är det alltså enkelt att komma igång med ett altanbygge.

Altan eller uterum?

Benämningarna altan och uterum används ibland felaktigt och blandas ihop. En altan är en uteplats i anknytning till huset som inte har väggar och tak, utan endast golv. En spaljé eller ett plank på ena sidan kan ingå i altanen, men tillkommer väggar, fönster och tak pratar man istället om uterum. Den sista varianten kan nyttjas även under vintern i vissa fall, medan altanen fungerar som ett extrarum under den varma årstiden. Att bygga en altan behöver inte vara ett komplicerat projekt. Med noga förberedelser går det relativt enkelt. Se till att ha mätt upp upp platsen ordentligt och beräknat materialåtgång samt kostnad. Byggandet sker stegvis och börjar med att jämna till underlaget för att kunna placera ut plintar som altanen ska vila på. Sedan byggs stommen, du förbereder för altandäcket och eventuellt räcke och trappa. När bygget är klart ska den oljas in för att hålla i många år framöver.

En vacker altan

Viktigt att välja rätt nyans

En färghandlare kan ge värdefulla tips ifråga om färgsättning på hus och dess tillbyggnad, både när det handlar om vilka nyanser som är vackra tillsammans och vilka färger som du bör välja för att din altan ska få den ton som du har tänkt dig. En färg ser inte likadan ut på en skärm eller på en liten yta som när den målas på huset. Färgen kan få ett överslag om du väljer fel sorts nyans och den eventuellt tänkta bruna fasaden upplevs istället som röd. Våga därför fråga om råd och provmåla gärna en yta på huset för att se hur färgen upplevs av ögat.

 

schema